Data publikacji:

12 marca 2020

       

ZALECENIA

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA

 W WOŹNIKACH

 

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!

W związku  z zagrożeniem pandemią koronawirusa wprowadzamy nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

1. Rejestracja pacjentów TYLKO telefoniczna!!!!!!!!!!!!

2. Pacjentom udzielane będą tele-porady w godzinach pracy poradni.

3.  W sytuacji , kiedy jest to niezbędne pacjent zostaje umówiony na konkretna godzinę do lekarza i wtedy będzie możliwe wejście do przychodni!!!!!!!!!!!!!!

4. Nie należy zgłaszać sie po recepty ani konsultacje wyników badań -przepisanie leków do kontynuacji należy zgłosić telefonicznie.                                                 

Dyrektor GZOZ w Woźnikach                                                                           lek.med. Michał Sowiński 

Tel. Ośrodek Woźniki 34 3573 011

        Ośrodek Kamienica 34 3579 525

        Ośrodek Starcza 34 3140 319   

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o bezwzględne zastosowanie się  do nowych wytycznych

 

Zalecenia dla Pacjenta 

Starcza: 34 3140 319

Kamienica: 34 3579 52

Woźniki: 34 3573 011

Wszelkie prawa zastrzeżone  © Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Przychodnia Starcza

Przychodnia Kamienica

Przychodnia Woźniki

Mapa strony:

Kontakt telefoniczny:

Studio reklamowe:

Przychodnie: