Przychodnie:

Studio reklamowe:

Kontakt telefoniczny:

Mapa strony:

Przychodnia Woźniki

Przychodnia Kamienica

Przychodnia Starcza

Wszelkie prawa zastrzeżone  © Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Woźniki: 34 3573 011

Kamienica: 34 3579 52

Starcza: 34 3140 319

Prawa pacjenta

Procedura przyjęcia skargi lub wniosku - kliknij aby pobrać

USTAWA o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - kliknij aby pobrać

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 

Przekopiuj i wyszukaj poniższy link bądź skorzystaj z przycisku:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000159/U/D20120159Lj.pdf

Procedura przyjęcia skargi lub wniosku:

 

Kliknij aby wyświetlić/pobrać procedurę w pliku PDF