Data publikacji:

10 czerwca 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Telplatformę pierwszego kontaktu. W razie nagłego
pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Można
dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 – 8:00 oraz w weekendy, święta
oraz inne dni ustawowo wolne od pracy pod nr telefonu 800 137 200
Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę
zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.

 

INFORMACJA

Starcza: 34 3140 319

Kamienica: 34 3579 52

Woźniki: 34 3573 011

Wszelkie prawa zastrzeżone  © Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Przychodnia Starcza

Przychodnia Kamienica

Przychodnia Woźniki

Mapa strony:

Kontakt telefoniczny:

Studio reklamowe:

Przychodnie: