Przychodnie:

Studio reklamowe:

Kontakt telefoniczny:

Mapa strony:

Przychodnia Woźniki

Przychodnia Kamienica

Przychodnia Starcza

Wszelkie prawa zastrzeżone  © Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Woźniki: 34 3573 011

Kamienica: 34 3579 52

Starcza: 34 3140 319

Komunikat dotyczący organizacji szczepień dla dorosłych pacjentów przewlekle chorych z ryzykiem ciężkiego przebiegu Covid 19:

Zapisy ruszają od 10.03.21

Do zaszczepienia w myśl komunikowanych zasad uprawnieni są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pacjenci, którzy są:

1.dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub

2. z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub

3. poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub

4.  po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne.

 

01 marca 2021

Data publikacji: